Choose your language

This section is available in the following languages: English | 简体中文

BASF Catalysts Polska Sp. z o.o.

Polish

W przyszłości BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) będzie reprezentowana w Polsce przez firmę BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. Ta nowa spółka Grupy BASF obejmie zakład produkcji katalizatorów w Środzie Śląskiej, zatrudniający około 550 pracowników oraz globalne biuro BASF ECMS we Wrocławiu, w którym docelowo zatrudnienie znajdzie około 70 pracowników świadczących usługi biznesowe dla BASF ECMS na całym świecie .

BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. została zarejestrowana w listopadzie 2022 r., a rozpoczęcie działalności planowane jest na kwiecień 2023 r. Poniżej przedstawiamy plan podziału przez wydzielenie BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. ze struktur BASF Polska Sp. z.o.o. uzgodniony pomiędzy spółką dzieloną a spółką przejmującą w dniu 22 grudnia 2022 r.

English

In the future, BASF Environmental Catalyst and Metal Solutions (ECMS) will be represented in Poland by BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. This new BASF Group company will include the mobile emissions catalysts production site in Sroda Slaska with its workforce of around 550 employees and the Global Functions Unit in Wroclaw that is growing to around 70 employees, and providing business services to ECMS globally.

BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. has been registered in November 2022 and is planned to go live in April 2023. Please find below the plan of division by separation of BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. from BASF Polska Sp. z o.o. structures, agreed between the demerging company and the acquiring company on 22 December 2022.

Contact an Expert